Заклад дошкільної освіти №1
селища Щирець, Львівська область

Аналіз роботи закладу ЗДО№1

Аналіз роботи закладу

 ЗДО №1 селища Щирець

протягом 2023/2024 навчального року.

Вся методична робота дошкільного закладу була спрямована на підвищення фахового рівня педагогів та їх майстерності, урізноманітнення форм організації освітнього процесу.

Спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання пріоритетних завдань, протягом навчального року в закладі були проведені такі форми методичної роботи:

консультації для педагогів та тренінги.

Протягом навчального року плідною була робота творчої групи над темою: «Патріотизм починається з колиски», що дало можливість покращити рівень інноваційної діяльності педагогів, конкретизувати зміст та завдання освітньої лінії Базового компонента дошкільної освіти «Дитина у світі культури». Участь педагогів в різних формах методичного навчання сприяла вдосконаленню практичних знань, умінь та навичок з методик дошкільного виховання та навчання. Методичні, організаційно–педагогічні заходи стимулювали творчі пошуки вихователів, сприяли впровадженню сучасних інноваційних та інформаційно-комунікативних технологій в освітній процес.

Семінари-практикуми, ділові ігри, навчальні тренінги, консультпункти забезпечили плідну співпрацю усіх педагогів. Завдяки таким заходам, педагоги не лише підвищили свій професійний рівень, але й відчули себе впевнено, спокійно та почали отримувати задоволення від роботи з дітьми, про що свідчать результати анкетування «Діагностична анкета педагога», та «Самооцінювання своєї діяльності».

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидакти-чні ігри, які шляхом самоосвіти педагоги опрацьовували протягом навчального року.

Протягом 2023-2024 навчального року відбулися зміни у якісному складі педа-гогічного колективу. Атестовано 1 педагога:

  • Верхомій О.І. – присвоєно 12 кваліфікаційний розрядр.

Курсову перепідготовку пройшли такі педагоги: Верхомій О.І,Кінзерська О.С.Микулинець Л.В.,Гавриш Н.В.,Лазурак Н.В., Кузик Г.О.,Пікулицька С.К., Хом’як Л.Б.,Мазур І.Р.Всі педагоги закладу підвищують свій фаховий рівень, працюючи над самоосвітою.

З метою підвищення кваліфікації, педагоги відвідували  методичні об'єднання.

  Протягом навчального року наш дошкільний заклад допомагав ЗСУ продуктами харчування і фінансово та брав участь у конкурсах:

1) «Марафон добрих справ» (де  учасники педагоги та діти отримали призові місця).

2) Різдвяний фестиваль-конкурс «Різдво у моїй родині 2024»

Диплом І ступеня – музичний керівник Хом’як Лідія Богданівна

Номінація: «Колядка, ансамблі та хори» (діти)

Назва: « На Різдво Христове» селище Щирець

ЯКІСТЬ ОСВІТИ

Для якісної реалізації основного завдання щодо організації роботи педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до виховання дітей раннього та дошкільного віку шляхом прилучення дітей до економіки, проводилося тематичне вивчення «Організація роботи з економічного виховання у дошкільному закладі», за результатами якого було виявленно, що даному питанню приділяється належна увага, педагоги закладу виконали всв рекомендації щодо планування; щодо поповнення матеріалами згідно тематичних виставок, новими дидактичними іграми економічного спрямування. Були проведені відкриті заняття у всіх вікових групах на дану тему.

    Комплексне вивчення з пріоритетного завдання «Організація життєдіяльності дітей груп старшого дошкільного віку» здійснювалось на основі підвищення якості організації перспективності та наступності у роботі дошкільного закладу та початкової школи. За результатами аналізу виконання спільних заходів дошкільного закладу та початкової  школи.

Протягом навчального року було організовано виставки спільно з батьками:

«Осінні фантазії», «Зима чарівниця», «Барви Великодня»

Проведені з дітьмиусіх груп свята та ранки за освітнім планом ЗДО.

Важливою складовою успішної роботи закладу щодо реалізації пріоритетних завдань була співпраця колективу дошкільного закладу з батьківським загалом. Завдяки праці усього колективу, умінню приймати рішення в інтересах дитини, вибирати педагогічні засоби і відповідати за свій вибір, бути сприятливими до новацій і творчості вдалося зробити процес цікавим для дошкільнят.

Вихователь методист           МАЗУР Ірина

 

Аналіз роботи закладу ЗДО№1

 смт Щирець

протягом 2022/2023 навчального року.

Методична робота

                 Методична робота закладу базується на досягненнях науки, перспективного педагогічного досвіду найкращих педагогів й спрямована на підвищення компетентності та професійної майстерності кожного педагога. Дирекція ЗДО  працювала у постійному пошуку нового змісту, форм та методів методичної роботи, нового стилю, нових форм спілкування з людьми  на засадах особистісно орієнтованого, діяльнісного, інтегрованого підходів і налагодження тісної  партнерської взаємодії між дітьми та педагогами. Педагогічний колектив закладу  постійно працювали над  створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів. Методична робота під керівництвом вихователя-методиста, а саме – консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди, навчальні тренінги, ділові ігри сприяли розвитку творчості, ініціативи не всі заплановані форми методичної роботи були та були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу. Результатом є те, що вихователі нашого закладу використовують в роботі з дітьми  інноваційні технології, інтерактивні методи, що сприяє кращому запам’ятовуванню змісту нового матеріалу, розвитку уяви, фантазії, образного мислення дошкільнят. Прикро,  в наслідок воєнної агресії, не всі заходи проведені . 

Працюємо за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».Для підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності кадрів у методичному кабінеті створено банк даних кращих педагогічних досвідів вихователів закладу та колег із дошкільних закладів ТГ. Протягом року методична робота та робота методичного кабінету проводилась таким чином, щоб підвищити кваліфікаційну професійну компетенцію, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів.

У практичній роботі нашого педагогічного колективу є свої відкриття, знахідки, які впливають на ефективність процесу виховання та навчання дошкільнят. У продовж 2022/2023 навчального року продовжувалась цілеспрямована робота по моделюванню, виявленню, пропагуванню і впровадженню перспективного педагогічного досвіду.

Було проведено «Тиждень безпеки дитини», у якому взяли участь усі вікові групи ЗДО. Використано багато матеріалу по ОБЖ на різні теми.

Велика увага приділяється патріотичному  вихованню дітей у всіх вікових групах. Поновили у всіх вікових групах матеріал у національних кутках.

У всіх вікових групах створені куточки: по навчанні дітей економічної грамотності за парціальною програмою « Афлатот».

Проведено обласний  семінар по соціально-фінансовій освіті дітей дошкільного віку на тему «Пізнаємо світ з Афлатуном».Відкриті заняття проводили вихователі:Г.О.Кузик,Н.В.Лазурак,О.О.Труш,Н.І.Зошій.

Тренінг для дорослих  провела практичний психолог О.С.Кінзерська.

У проведенні семінару були залучені усі педагогічні  працівники  ЗДО.

У цьому навчальному році проатестовано троє педагогічних працівників: вихователь Кузик Г.О.,практичний психолог Кінзерська О.С.,музичний керівник Л.Б.Хом’як.

Педагогічний колектив закладу, як і раніше,  має свої напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на імідж ЗДО та ефективність освітнього процесу.

 

Вихователь-методист______________І.Р.Мазур

 

 

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА В САДОК!

Святковий календар. Спілкуємося українською мовою

 

 

Логін: *

Пароль: *