Заклад дошкільної освіти №1
селища Щирець, Львівська область

Інклюзивне навчання

УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ.

Право на рівний доступ до якісної освіти та навчання за місцем проживання в умовах загальноосвітнього закладу – це право всіх дітей. Концепція інклюзивної освіти відображає одну головних демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства.

Стаття 19.Освіта осіб з особливими освітніми потребами.

1.Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

2.Держава забезпечує підготовку фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти.

3.Осоюам зособливими освітніми потребами надається на рівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового , кадрового, матеріально-технічного забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначеній в індивідуальній програмі розвитку.

4. Для навчання, професійної підготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.

5. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють умови для здобуття освіти потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.

6. Навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, у закладах дошкільної, позашкільної та середньої освіти здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел,не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.

7.Зарахування осіб з ООП до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

8. Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету Міністрів України.

Стаття 20. Інклюзивне навчання.

1. Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи, класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється порядку.

2. Заклади освіти за спеціальними та інклюзивними групами і класами створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей.

3. Особи з порушенням фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечують у закладах освіти допоміжними засобами для навчання.

4. Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого- педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Псхолого-педагогічні послуги – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров*я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги (допомога)-це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі освітньої роботи, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

5. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування утворюють інклюзивно-ресурсні центри з метою забезпечення реалізації права на освіту та психолого –педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами. Психолого-педагогічний супровід –це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.

6. Будівлі, споруди і приміщення закладів освіти повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами.

7. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд, приміщень закладів освіти здійснюються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.

В нашому закладі освіти створені доступні умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами: забезпечений безперешкодний доступ дітям з особливими потребами.

Матеріально-технічна база:

1.Методичний кабінет.

2. Кабінет психолога.

3.Музична і фізкультурна зала.

4.Медичний кабінет.

5. Фітовітальня.

Працюють спеціалісти: старша медична сестра Софія Пікулицька, вихователь-методист Ірина Мазур, практичний психолог Ольга Кінзерська, асистент вихователя Ольга Верхомій (працює в інклюзивній групі).

 

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА В САДОК!

Святковий календар. Спілкуємося українською мовою

 

 

Логін: *

Пароль: *