Заклад дошкільної освіти №1
селища Щирець, Львівська область

Мова освітнього процесу

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.

Мова освітнього процесу в закладі дошкільної освіти №1 смт Щирець –українська.

Закон України Про засади державної мовної політики (Відомості Верховної ради -ВВР), 2013 р. №23, ст..218.

Стаття 6. Державна мова України.

1. Державною мовою України є українська мова.

2. Українська мова як державна мова, обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються цим Законом. Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, науці, культурі, інших сферах суспільного життя.

3. Обовязковість застосування державної мови чи сприяння її використання , у тій чи іншій сфері суспільного життя, не повинні тлумачитися як заперечення або применшення права на користування мовами меншин.

4. Норми української мови встановлюються у словниках української мови та українському правописі.

5. Жодне положення закону не може тлумачитися як таке, що спрямоване на звуження сфери використання державної мови.

Стаття 10.Мова у дошкільній освіті Мова у дошкільній освіті визначається статтею 20 Закону України «Про засади державної мовної політики».

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

«Про засади державної мови».

з/п.

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

1.

Продовжувати роботу з вивчення нормативних документів щодо ЗУкраїни «Про засади державної мовної політики» з педагогами закладу.

 

Протягом року

 

Директор ЗДО

2.

Розширювати сферу вживання української мови педагогами та дітьми.

Постійно

вихователі

3.

Знайомити дошкільників з надбанням української національної культури, історії, краєзнавства, прикладного мистецтва.

 

постійно

 

Вихователі

4.

Посилити роз*яснювальну роботу серед батьків про необхідність досконало вивчати і знати державну мову, історію рідного краю.

 

постійно

 

Вихователі

5.

Поповнювати заклад освіти народним вбранням, вишиванками, рушниками.

систематично

Вихователі

6.

Поповнювати куточки книги літературою українських письменників.

Протягом року

Вихователі

7.

Організовувати екскурсії до народознавчого музею у м.Львів.

По плану

Вих.-методист

8.

Ширше впроваджувати теми з українознавства в освітній процес

постійно

вихователі

9.

Організувати проведення консультацій для педагогів, які недостатньо володіють українською мовою.

Протягом року

Вих.-методист


 

ЗАХОДИ З ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ В ОСВІТНЬО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

з/п.

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

1.

Проведення педради: Рівень мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.

Нарада при директорі:

Про результати контролю щодо виконання Інструкції ведення ділової документації.

листопад

 

жовтень

Директор

 

директор

2.

Реалізація Закону України Про засади державної мовної політики.

---Про результати тематичної перевірки : Рівень мовленнєвого розвитку дітей д/віку.

--- Аналіз виконання навчальної програми дітьми старших дошкільних груп.

Педагогічні години при вихователеві –методистові : зрізи рівня сформованості мовленнєвої компетентності дітей.

--- Результати обстеження на звуковимову дітей груп.

--- Робота з батьками: навчальний матеріал для батьків по звуковикові.

 

 

Листопад

 

Січень

 

 

вересень

 

жовтень

 

жовтень

 

 

Директор

 

Вихов-методист

 

 

Вихов-методист

 

Вихов-методист

 

Вихов-методист

 

3.

---Аналіз відкритих занять з мовленнєвого спілкування.

--- Підсумок проведення Шевченківських днів.

--- Підсумок проведення тижня Дитячої книги.

--- Аналіз рівня сформованості компетентності дітей на кінець навчального року.

Листопад

 

Березень

Березень

травень

Вихов-методист

 

Вихов-методист

 

Вихов-методист


 

ЗАХОДИ ЩОДО ДОТРИМАННЯ МОВНОГО РЕЖИМУ.

з/п.

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

1.

Освітню роботу в закладі проводити українською мовою.

постійно

Педагоги

2.

Ділову документацію вести українською мовою, дотримуючись єдиного орфографічного режиму.

постійно

Адміністрація

3.

Оновити оформлення інтер*єру приміщення закладу згідно вимог Закону України «Про засади державної мовної політики».

постійно

Адміністрація

4.

Поповнювати розвивальні середовища груп, національні куточки згідно вимог програми «Українське довкілля»,

серпень

Адміністрація


 

 

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА В САДОК!

Святковий календар. Спілкуємося українською мовою

 

 

Логін: *

Пароль: *