Заклад дошкільної освіти №1
селища Щирець, Львівська область

Програма Лего-конструювання

Програма «ЛЕГО-конструювання» створена для розвитку конструктивних здібностей у дітей віком від 3 до 6 років. віку засобами наборів конструктора LEGO Education і має на меті інтелектуальний, фізичний, емоційно-ціннісний та креативний розвиток дошкільників.

Конструювання — це діяльність, що має моделюючий характер. Засоби LEGO Education дають змогу дитині моделювати навколишній простір в самих істотних рисах і відносинах. Така специфічна спрямованість своєрідно впливає на психічний розвиток дітей дошкільного віку.

У програмі «ЛЕГО-конструювання» визначено зміст роботи по формуванню конструктивної діяльності у дітей дошкільного віку, розроблено програмові вимоги до навчання. Програма містить спеціальні завдання,спрямовані на формування у дітей уявлень про будову тіла тварин, різних за призначенням будівель, транспорту тощо, а також на встановлення стійких зв’язків уявлень дитини з реальними об’єктами і їх пласкими зображеннями, схемами.

У цю програму включено роботу з сенсорного розвитку. Вона містить ігрові вправи, що сприяють формуванню уявлень про форму, колір, величину, просторове розміщення предметів.

Розвиток конструктивних здібностей за цією програмою базується на комплексному та діяльнісному принципах, які передбачають:

 • інтегрований підхід до формування знань дітей у всіх сферах життєдіяльності людини;
 • спрямованість розвивальної діяльності не на окремі конструктивні уміння, а на формування механізму діяльності, забезпечення її мотиваційного, орієнтувального, цільового та операційно-технічного аспектів

Програма «ЛЕГО-конструювання» ставить перед педагогами такі завдання:

 • формувати у дітей цілісну систему уявлень про навколишній світ (про світ людей, природи, речей);
 • формувати елементарні знання з основ математики, фізики, механіки;
 • навчати дошкільників основним прийомам та способам конструювання різних моделей з деталей конструктора LEGO Education;
 • формувати загальні вміння — виконувати завдання відповідно до поставленої мети; доводити розпочату роботу до кінця, працювати поряд і разом з дорослим, з однолітками; планувати діяльність; аналізувати та оцінювати її результат;
 • розвивати дрібну моторику, формувати зорову координацію рухів, правильну поставу;
 • створювати умови для активного розвитку всіх психічних процесів, зокрема конструктивного мислення; репродуктивної та творчої уяви; образної, рухової та словесно-логічної пам’яті;
 • збагачувати активний словник дошкільників та формувати навички зв’язного мовлення, вербального та невербального спілкування;
 • формувати морально-етичні цінності;
 • виховувати такі базові якості особистості, як самостійність, цілеспрямованість, наполегливість, креативність.

Структура програми

Програма «ЛЕГО-конструювання» розрахована на три роки і відповідно містить три освітні курси, кожен з яких спрямовано на роботу з дітьми певного віку, а саме:

 • «Дослідники світу» — освітній курс для дітей четвертого року життя;
 • «Мандрівники на легольоті» — освітній курс для дітей п’ятого року життя;
 • «Юні техніки» — освітній курс для дітей шостого року життя.

Мета освітнього курсу полягає у досягненні дітьми відповідного віку певного рівня фізичного, психічного та мовленнєвого розвитку, а також спрямована на формування цілісних знань про навколишній світ, конструктивних умінь та навичок, базових якостей особистості.

Кожен освітній курс містить:

 • аналіз особливостей вікового періоду;
 • завдання;
 • зміст навчально-виховної роботи;
 • приблизну тематику побудов;
 • перелік дидактичних матеріалів;
 • очікувані результати.

Методичні рекомендації

до програми розвитку конструктивних здібностей

у дітей дошкільного віку

«ЛЕГО-конструювання»

(авт. Т. В. Пеккер)

 

Методичні рекомендації до програми розвитку конструктивних здібностей у дітей дошкільного віку «ЛЕГО-конструювання» розроблено для полегшення роботи з вищезазначеною програмою педагогів з організації гурткової роботи, вихователів дошкільних навчальних закладів, а також осіб, що цікавляться розвивальними матеріалами LEGO Education.

Програмою передбачено проведення занять у центрах гурткової роботи з конструювання протягом навчального року двічі на тиждень. У дошкільних навчальних закладах  заняття з конструювання можна проводити один раз на тиждень. Заняття варто організовувати з підгрупою дітей. Рекомендована кількість дітей на занятті — не більше 6 осіб. Окрім занять освітні набори LEGO Education можна також використовувати і як матеріал для розвивальних ігор, колективної роботи із створення споруд, проведення різноманітних вікторин, конкурсів, заходів сімейної активності. Важливе значення має інтеграція конструювання в інші види діяльності та форми організації дітей. Наприклад: на заняттях із ознайомлення з природою можна використати набори «Ферма» та «Тварини»; на заняттях із логіко-математичного розвитку матеріали LEGO Education можуть стати у нагоді при формуванні уявлень про множину, величину, колір, геометричні фігури а також просторових уявлень.

Заслуговує на увагу також той факт, що усі деталі  LEGO легко миються. Тому їх можна використовувати у поєднанні з іншими матеріалами (пластилін, глина, папір тощо.)

У робочій кімнаті має бути створено відповідне розвивальне середовище. Тут має бути зручний дитячий стіл/столи, де можуть вільно працювати шестеро дітей. Якщо стіл один, то бажано, щоб він був шестикутної або круглої форми. Кожній дитині потрібно забезпечити робоче місце площею приблизно 60х50 см.

Слід потурбуватись, щоб діти мали можливість працювати і на підлозі. Для цього підійде зручний килимок площею приблизно 2х2 м.

 З огляду на те, що для повноцінної роботи потрібна велика кількість коробок з наборами (≈30 шт.), необхідно передбачити велику шафу/окреме приміщення для їх зберігання. Для зручності користування коробки з наборами слід пронумерувати.

Потрібно обладнати кімнату поличками або шафою з прозорими дверцятами для виставки готових робіт.

Перед проведенням заняття, педагог має власноруч скласти таку кількість запланованих моделей, яка відповідала б кількості дітей, аби перевірити чи достатньо деталей та з’ясувати рівень складності завдання. Потім необхідно розібрати кожну модель в окрему ємкість. Недоцільно давати дітям всі деталі набору, окрім занять з творчого конструювання, оскільки діти можуть витратити забагато часу для пошуку потрібних деталей.

На занятті, коли модель уже збудована, її необхідно використати у грі.

Для забезпечення результативності роботи недостатньо використовувати лише розвивальні набори LEGO Education. Програмою передбачено використання на заняттях такого допоміжного дидактичного матеріалу, як картинки, відео-ролики, іграшки тощо.

Для забезпечення кращого запам’ятовування дитиною освітнього матеріалу з певної теми заняття можна виконувати різноманітні завдання, що пропонуються у LEGO-книжках.

 Лего -цеглинки можна використовувати як в груповій так і в індивідуальній роботі.

 

 

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА В САДОК!

Святковий календар. Спілкуємося українською мовою

 

 

Логін: *

Пароль: *